ABOUT CPG² GOOD GOVERNANCE MEMBERS PUBLICATIONS CONTACT
Welkom op de website van CPG²


CPG² (Corporate Platform for Good Governance) heeft een aantal doelstellingen:

1. Het bevorderen van het debat tussen Nederlandse en internationale bedrijven ("Institutionals") over 'good governance'.

2. Het bevorderen van het debat tussen Institutionals en haar stakeholders over 'good governance'.

3. Het mogelijk maken 'best practices' met elkaar te delen.

4. Het parallel laten lopen van de belangen van de Institutionals en de gehele maatschappij in de ontwikkeling en toepassing van beginselen op gebied van 'good governance', waaronder risicomanagement, op een dusdanige manier waarop maximale maatschappelijke waarde wordt gecreëerd.

Leden van CPG² nemen op persoonlijke titel deel aan deze vereniging.
CPG² verwezenlijkt haar doelstellingen door:
  • het verlenen van diensten op het gebied van 'good governance' aan haar leden
  • het debat over 'good governance' met stakeholders van de Institutionals, waaronder cliënten, werknemers, investeerders, toezichthoudende organen en particuliere en publiekrechtelijke organisaties (waaronder de Nederlandse overheid, instellingen van de Europese Unie, de Dutch Corporate Governance Monitoring Committee, de Vereniging van Effectenbezitters, Eumedion, accountants- en advocatenkantoren, alsmede andere relevante autoriteiten)
  • alsmede alle andere activiteiten die het doel van de vereniging ten goede kunnen komen.